ارتباط با ما ارتباط با ما

فرودگاه زنجان - ارتباط با ما
 

ارتباط با ما :

  • تلفن تماس فرودگاه :      5-02433360304
  • نمابر:                            33360303-024
  • نشانی:ایران، زنجان، کیلومتر15 جاده قدیم اردبیل، صندوق پستی 1511-  45195
  • کد پستی فرودگاه زنجان : 4538146311
  • شماره پیامک  10007069 برای دریافت انتقادات و پیشنهادات مسافرین محترم میباشد.

- برای اطلاع از وضعیت پروازتان به بخشهای   اطلاعات پروازپروازهای داخلی    یا  اطلاعات پروازپروازهای حج در همین سایت مراجعه نمایید.

-برای اطلاع از برنامه پروازهای داخلی برنامه ای ،در کل فرودگاه ها کشور،به بخش برنامه فصلی پروازها در همین سایت مراجعه نمایید.

ارتباط با ارگانهای مستقر در فرودگاه :

 

 ردیف ارگانهای مستقر در فرودگاه تلفن مستقیم نمابر تلفن داخلی وضعیت عملیاتی
1 یگان حفاظت سپاه - - 166 24 ساعته
2 نیروی انتظامی - - 161
3 سوختگیری هواپیمایی 024-33363010 024-33362040 170 O/R و طبق دستورالعمل مربوطه اداره شان
4 هواشناسی فرودگاه 024-33360601 024-33360602 171 O/R و طبق دستورالعمل مربوطه اداره شان
5 نماینده شرکت هواپیمایی در زنجان - - 132 در زمان پرواز