برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه زنجان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه زنجان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1421 مدينه به زمين نشست |14:07 14:05 1398/05/25

21025-21001

ايران اير 1423 مدينه به زمين نشست |13:34 23:59 1398/05/25

21017

ايران اير 1521 جده به زمين نشست |08:26 07:00 1398/05/27

21026

ايران اير 1453 جده به زمين نشست |19:21 16:30 1398/05/27

21006-21018

ايران اير 1461 جده به زمين نشست |07:26 22:00 1398/05/27

21161

ايران اير 1553 جده به زمين نشست |18:19 17:00 1398/05/28

21028-21161

نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاعات پرواز - پروازهاي حج- فرودگاه زنجان
 

توجه:

-حجاج عزیز،زمان درج شده بر روی بلیط هواپیما یا زمان اعلامی توسط رییس کاروان شما ملاک پرواز شماست.

-مستقبلین عزیزجهت اطلاع بیشتر با اطلاعات پرواز فرودگاه زنجان با شماره 33360304 - 33360305 تماس بگیرید.

 

زیرپرتال بخش ویژه حج تمتع 98

 برنامه پرواز های  فرودگاه زنجان

  • برنامه پرواز های برگشت حج تمتع98(تقریبی):

اعلان  پرواز های کل کشور و زنجان(on-line) 

 
شرکت هواپیمایی ایران ایر -   نوع هواپیما ایرباس 300-600 و 310(مشخصات )
تاریخ پرواز مبدا مقصد شماره پرواز زمان ورود به زنجان زمان خروج از زنجان شماره کاروانها
جمعه 98/05/25 مدینه

زنجان

1421 14:05 - 21025-21001
زنجان مدینه 1422 - 16:25 فاقد مسافر
شنبه 98/05/26 مدینه زنجان 1423 00:55 - 21017
زنجان مدینه 1508 - 02:55 فاقد مسافر
یکشنبه 98/05/27 جده زنجان 1521 07:00 - 21026
زنجان جده 1452 - 08:10 فاقد مسافر
جده زنجان 1453 16:30 - 21006-21018
جده زنجان 1461

22:00

- 21161-
زنجان مدینه 1558 - 23:55 فاقد مسافر
دوشنبه  98/05/28 زنجان جده 1552 - 08:10 فاقد مسافر
جده زنجان 1553 17:00 - 21028-21161
زنجان مدینه 1572 - 21:00 فاقد مسافر

 

 

  • برنامه پرواز های رفت حج تمتع98    :
 
شرکت هواپیمایی ایران ایر -   نوع هواپیما ایرباس 300-600(مشخصات )
تاریخ پرواز مبدا مقصد شماره پرواز زمان ورود به زنجان زمان خروج از زنجان شماره کاروانها
یکشنبه 98/04/16 امام

زنجان

3493 14:45 - فاقد مسافر
امام زنجان 3495 17:15 - فاقد مسافر
دوشنبه 98/04/17 زنجان مدینه 1500 - 05:05 49013-21001-21025
زنجان مدینه 1504 - 08:25 21017-21018
سه شنبه 98/04/18 مدینه زنجان 1515 03:10 - فاقد مسافر
زنجان مدینه 1450 - 07:55 21018-21019
مدینه زنجان 1451 15:35 - فاقد مسافر
زنجان مدینه 1456 - 20:35 21014-21026-49016
چهارشنبه  98/04/19 مدینه زنجان 1457 04:15 - فاقد مسافر
زنجان مدینه 1554 - 06:05 21006-21014
مدینه زنجان 1567 15:05 - فاقد مسافر
زنجان مدینه 1560 - 23:55 21024-21161