خبر خبر

فرودگاه زنجان شايسته تقدير در امر نماز
معاون استاندار و ستاد اقامه نماز استان زنجان براساس ارزيابي مستندات ، فرودگاه زنجان را شايسته تقدير در سال 96اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه زنجان ؛ براساس گزارش سالانه و ارزیابی مشاهدات و مستندات دریافتی از فروگاه زنجان در زمینه فعالیت های  نماز و تایید نهایی توسط هیأت داوران ، فرودگاه زنجان شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان زنجان گردید.

در این لوح از اعضای شورای اقامه نماز و کلیه کارکنان فرودگاه زنجان تقدیر تشکر و قدردانی کرده بودند

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط