خبر خبر

برگزاري مانور زمستاني در فرودگاه زنجان
مانور برفروبي و عمليات زمستاني فرودگاه زنجان براي حفظ آمادگي نيروها و تجهيزات و امکانات فرودگاهي اين فرودگاه در فصل سرما و بارش‎هاي فصلي انجام شد.

به گزارش روابطعمومي فرودگاه زنجان، مانور مذکور با حضور مسئولین فرودگاه زنجان و نیروهاي ذيربط و با استفاده از تجهيزات و امکانات فرودگاهي برگزار شد.

گفتنی است، پیشگیری از بروز تأخيرات و تداوم خدمترسانی مطلوب به مسافران و شرکتهای هواپیمایی از جمله مهمترین نتایج مورد پیشبینی برای برگزاری اینگونه مانورها محسوب میشود.لازم به ذکر است که تمهیدات لازم برای مواجه با شرایط سخت زمستان،در فرودگاه و سایت رادار و RCAG گیلوان اندیشیده شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط