خبر خبر

مانور طرح اضطراري محدود در فرودگاه زنجان
عمليات مانور محدود سالانه فرودگاه زنجان با حضور ارگان‌هاي مربوطه، امروز دوشنبه 28 آبان برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌ عمومی فرودگاه زنجان، مانور آمادگی طرح اضطراری، برنامه‌یی براساس سند 9137 سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) است که با هدف بررسی نحوۀ فرماندهی، تعامل در ارتباط و چگونگی هماهنگی میان واحدهای فرودگاهی و استانی، آمادگی و فراهم کردن تجهیزات در مواقع اضطراری اجرا میشود.

فرودگاهها با برگزاری این مانورها به دنبال هماهنگی هرچه بیشتر نیروهای شرکت‌کننده برای مقابله با سوانح پیش‌بینی نشده هستند.

تمرین دور میزی طرح اضطراری هر شش ماه یک‌بار، مانور محدود سالی یک‌بار و مانور کامل طرح اضطراری هر دو سال یک‌بار در فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط