خبر خبر

کسب عنوان دستگاه برتر توسط فرودگاه زنجان در ارزيابي سالانه جشنواره شهيد رجايي استان
فرودگاه زنجان براساس گزارش ارزيابي سالانه در زمينه شاخص هاي اختصاصي ، رتبه نخست را در بين 49 دستگاه مشارکت کننده استان در سال 96 کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه زنجان، براساس ارزیابی وگزارش سالانه ستاد جشنواره  شهید رجایی استان زنجان که برای سال 96 انجام گرفت.فرودگاه زنجان  بدون لحاظ گروه بندی در ارزیابی عملکرد سال 96  ، رتبه نخست را در بین 49 دستگاه مشارکت کننده استان در زمینه شاخص های اختصاصی را کسب کرده است.

لازم به ذکر است که هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی، ترویج فرهنگ خدمت در کشور و بخصوص کارکنان است که فرودگاه زنجان از 1000 امتیاز شاخص های اختصاصی ، امتیاز کامل 1000 را کسب کرده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط