نمایش محتوا نمایش محتوا

-مشخصات هواپیمای MD82-83:

 • کشور سازنده:یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخته شرکت مک‌دانل داگلاس (آمریکا) است.
 • ظرفیت مسافرین                            Economy:165/167/170
 • فاصله دوسر بال                                                     32.9 m
 • طول                                                                 45.05 m
 • ارتفاع                                                                 9.02 m
 • قدرت پیشرانش موتور                                         21700 lbs
 • سرعت کروز                                                     950km/h
 • بیشترین ارتفاع پروازی                                         37000 ft

-مشخصات هواپیمای بوئینگ Boeing737-500:

 • کشور سازنده:یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخته شرکت بوئینگ (آمریکا) است.
 • ظرفیت مسافرین                            Economy:108/122/149
 • فاصله دوسر بال                                                     28.8 m
 • طول                                                                 31 m
 • ارتفاع                                                                 11.07 m
 • سرعت کروز                                                       947km/h
 • بیشترین ارتفاع پروازی                                         37000 ft

 

 

-مشخصات هواپیمای BAE 146-300 یا RJ85:

 • کشور سازنده: توسط شرکت British Aerospace انگلستان
 • حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم
 • طول بال: ۲۶/۳۴ متر
 • طول: ۳۰/۹۹ متر
 • ارتفاع: ۸/۵۹ متر
 • حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر
 • حداکثر سرعت: 893 کیلومتر/ساعت
 • سرعت استاندارد: 750 کیلومتر/ساعت
 • ظرفیت مسافر: 85  تا 100 نفر

 

 

وضعیت صندلی ها: (تعداد صندلی ها  در شرکت ماهان :92 نفر)

BAE 146-300

˜


-مشخصات هواپیمای ایرباس  A300-600 :

 • کشورهای  سازنده: توسط شرکت ایرباس در کشورهای فرانسه ، آلمان ، اسپانیا و انگلستان
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۴/۸ متر
 • طول: ۵۴ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۵ متر
 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
 • حداکثر سرعت: 897 کیلومتر/ساعت
 • ظرفیت مسافر: 230 تا 280 نفر

وضعیت صندلی ها: :(تعداد صندلی ها  در شرکت ماهان : ( تجاری: 21 ) + (عادی:  228 ) = مجموع: 249 )

Airbus A300-600


-مشخصات هواپیمای ایرباس  A310-300 :

 • کشورهای  سازنده: توسط شرکت ایرباس در کشورهای فرانسه ، آلمان ، اسپانیا و انگلستان
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۳/۹۰ متر
 • طول: ۴۶/۶۶ متر
 • ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر
 • حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر
 • حداکثر سرعت:  895 کیلومتر/ساعت
 • ظرفیت مسافر: 188 تا 202 نفر

وضعیت صندلی ها: :(تعداد صندلی ها  در شرکت ماهان : ( تجاری: 23) + (عادی:  157 ) = مجموع: 180 )

Airbus A310-300