نمایش محتوا نمایش محتوا

تسهیلات رفاهی:

 -امکانات و تسهیلات مسافری

پایانه مسافری  پروازها  با زیربنای حدود 4153متر مربع ، مجهز به سیستمهای رفاهی وگرمایشی و سرمایشی   به منظور تامین هوای مطلوب و دلپذیر جهت رفاه مسافران و دارای امکانات و تجهیزات رفاهی و فنی لازم و استقرار ادارات و واحدهای مرتبط با تشریفات پروازی ، فضای مطلوب جهت ارایه خدمات را ایجاد کرده است .

-باجه بانک ملی(فقط درهنگام پروازهای حج و پروازهای برنامه ای خارجی باز است)

-به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه زنجان

-پارکینگ خودرو

-تلفن عمومی