طرح های توسعه طرح های توسعه

درباره فرودگاه زنجان- طرح هاي توسعه
 
  • طرحهای توسعه فرودگاه زنجان:

-تطویل باند به طول یک کیلومتر با مشارکت استان و شرکت فرودگاهها

-توسعه ترمینال فعلی در دو ضلع غربی و شرقی

-ساخت ترمینال مستقبلین حجاج

-تدوین طرح جامع فرودگاه زنجان

-بهسازی تکنیکال بلاک و ایمنی زمینی فرودگاه

-تجهیز فرودگاه به CCTV و نصب دوربینهای نظارتی

-تعویض تابلوهای موتورخانه های شماره 1و2

-تجدید خط کشی باند و عوامل پروازی پس از روکش

-احداث سر درب مناسب برای فرودگاه

-تجهیز ترمینال و گیت های پذیرش به مانیتورهای اعلام پرواز و سیستم مدار بسته

-ساخت آشیانه هواپیماهای کوچک آموزشی توسط بخش خصوصی

 

  • روند اجرای طرحها در فرودگاه زنجان:

 اخبار فرودگاه زنجان