نمایش محتوا نمایش محتوا

-شعبه بانک ملی واقع در ترمینال فرودگاه ،فقط در هنگام پروازهای برنامه ای خارجی ، آماده ارائه  خدمات‌  به مسافران می‌باشد.

-در داخل ترمینال 1 عدد دستگاه خود پرداز بانک ملی موجود می باشد .