نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

-مسافرین ومدعوین محترم،اتومبیلهای شخصی خود را میتوانند در پارکینگهای فرودگاه با مشخصات ذیل پارک نمایند.

-مسافرین عزیز ازپارکینگ حجاج فقط در زمان پروازهای حج می توانند استفاده نمایند.

مساحت پارکینگ ها:

-پارکینگ مستقبلین حجاج : 20000 متر مربع

-پارکینگ محوطه: 3000 متر مربع

 

-هزینه  پارکینگ 

پارکینگ فرودگاه به صورت عمومی بوده و رایگان میباشد.