نمایش محتوا نمایش محتوا

-در فرودگاه زنجان رستوران و هتل وجود ندارد.

 

-مراکز اقامتی در داخل شهر زنجان:

  • هتل بزرگ زنجان (چهار ستاره)

     آدرس :   زنجان ، ضلع شمالی میدان بسیج            شماره تماس : 5-02433788190

  •   هتل پارک ( سه ستاره ) 

     آدرس : زنجان ، میدان آزادی       شماره تماس : 02433337137    -  02433326798

  •  هتل قصر ( سه ستاره )

    آدرس : زنجان ، سبزه میدان ، پشت پاساژ تهران      شماره تماس : 02433363005  -    02433326798

  •   هتل آسیا ( سه ستاره) 

    آدرس : زنجان ، میدان استقلال ، روبه روی پمپ بنزین      شماره تماس : 02433541689 -     02433326798

  •   مهمانسرا جهانگردی ( دو ستاره )

    آدرس : زنجان ، خیابان هنرجو ، جنب صدا و سیما      شماره تماس : 0243377193-    02433326798

  •   هتل سپید  

    آدرس : زنجان ، میدان انقلاب       شماره تماس : 3-02433326882      02433326798

  •  هتل سپهر 

   آدرس : زنجان ، ابتدای جاده گاوازنگ    شماره تماس : 02433410361      02433410360

  •   هتل فرهنگیان 

    آدرس : زنجان اول جاده گاوازنگ ، خیابان اول غربی ، شهرک کارمندان      شماره تماس : 02433465920