نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

نقشه ترمينال و فرودگاه ( زنجان)
 

-نقشه فرودگاه زنجان را شما میتوانید از اینجا دریافت کنید..

-نقشه ترمینال و محوطه فرودگاه:

 

 

-شما با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر، نقشه  فرودگاه زنجان را  مشاهده خواهید کرد.

http://www.airportia.com/iran/zanjan-airport/map