شناسنامه شناسنامه

درباره فرودگاه زنجان- شناسنامه

-آخرین اطلاعات فرودگاه زنجان در( AIP ( Aeronautical Information Publication:

-شما از آدرس اینترنتی زیر میتوانید آخرین اطلاعات هوانوردی در رابطه با فرودگاه زنجان رادر AIP، از طریق مراحل (AIP...AD...OITZ ) در این سایت مشاهده کنید.

-دراین سایت شما میتوانید آخرین اطلاعات مربوط به AIP ،Regular AIP AMDT،AIRAC AIP AMDT ، AIP SUP،AIC،List of valid NOTAM  فرودگاه زنجان ،فرودگاههای کشور و همچنین کل فضای کشور رادریافت نمایید. 

اینجا(سایت مدیریت اطلاعات هوانوردی)


  -اطلاعات عمومی:

نام فرودگاه:   فرودگاه زنجان نام استان:زنجان نام شهر:زنجان
نوع فرودگاه: مرز هوایی مالکیت فرودگاه: شرکت فرودگاههای کشور سال افتتاح:1379
مساحت فرودگاه:400 هکتار ارتفاع از سطح دریا: 5382 پا از سطح دریا فاصله فرودگاه ازشهر : 15 کیلومتر
موقعیت جغرافیایی: شمالغرب شهر زنجان               ARP (موقعیت جغرافیایی): 364629N 0482133E (درداخل فرودگاه) VIP و CIP : ندارد
شماره تلفن: 5-02433360304 شماره نمابر: 02433360303  آدرسAFS: (دارد) OITZ ZTZX   
آدرس: ایران، زنجان، کیلومتر15 جاده قدیم اردبیل، صندوق پستی 1511- 45195 مرجع حفاظت(امنیت) فرودگاه:24 ساعته               
 مساحت ترمینال: 4153متر مربع ترمینال و نوع آن:یک ترمینال(برای داخلی و بین المللی) پارکینگ خودرو: (دارد)
شرکت هواپیمایی فعال: آتا ایر نوع پروازها:داخلی و خارجی مسیر پروازی: مشهد و عربستان(حج تمتع و عمره)

ارگانهای مستقر در فرودگاه(زمان فعالیت):

1-یگان حفاظت سپاه ونیروی انتظامی(24 ساعته)

2-سوختگیری هواپیمایی،هواشناسی،گذرنامه،گمرک،نهاد ریاست جمهوری،پایگاه مرزی بهداشت،حج و زیارت ،بانک ملی و تاکسیرانی( O/R و طبق دستورالعمل مربوطه).


-اطلاعات عملیاتی:

ساعات عملیاتی فرودگاه بر اساس AIP :فرودگاه زنجان O/Rمیباشد.وباید حداقل 48 ساعت قبل از پرواز غیر برنامه ای به سمت فرودگاه، با آن هماهنگ و اجازه پرواز گرفت.
نوع فضای پوششی مراقبت پرواز: G

درجه بندی فرودگاه از نظر آتش نشانی:CAT5

          O/R : CAT 7

قابلیت پذیرش هواپیما: پهن پیکر(تا رده A300)
چراغ باند: (دارد) PAPI: هر دو باند (دارد) چراغ تقرب(App light): باند 30 دارد.
شماره باند: 12 و 30 مشخصات و PCN باند:  50F/B/X/T  Asphalt طول باند: 3000متر و عرض باند: 45متر و شیب باند: %0.67
تعداد تاکسیوی: 5 عدد نوع و عرض تاکسی وی: آسفالت و 23 متر مشخصات اپرون: 24000مترمربع(200*120 متر) و آسفالت

نوع سوخت موجود در فرودگاه : Jet A1

سوختگیری : با  2 تانکر سوخت رسانی 20000لیتری

محدودیت سوخت : (دارد)-310000 لیتر


-اطلاعات دستگاههای ارتباطی ، ناوبری،راداری و روشنایی باند:

نام دستگاه مشخصات توضیحات(محل نصب)
VHF فرکانس ارتباطی 122.95مگا هرتز برای AFIS مراقبت پرواز فرودگاه زنجان
VHF فرکانس ارتباطی 121.75مگا هرتز برای AFIS مراقبت پرواز فرودگاه زنجان
VOR دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس 114.4 مگاهرتز مدل SEL3000 فرودگاه زنجان
DME دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس  CH91Xمدل 2020 فرودگاه زنجان
NDB دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس 321 کیلوهرتز مدل ND2000  فرودگاه زنجان
RWY edge light دارد فرودگاه زنجان
PAPI RWY 12 Left/3.2° (17M/55.8FT) فرودگاه زنجان
PAPI RWY 30 Left/3.6° (17M/55.8FT) فرودگاه زنجان
APP light  فقط باند12 دارد و ازنوع SALS میباشد. برای تطویل باند برچیده شده است.
RADAR رادار منطقه ای MSSRبا برد 256 ناتیکال مایل برای استفاده مرکز کنترل فضای کشورتهران(ACC)-خارج از فرودگاه
RCAG فرکانس ارتباطی منطقه ای VHF , UHF برای استفاده مرکز کنترل فضای کشورتهران(ACC)-خارج از فرودگاه