سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

اخبار فرودگاه
۱۱ مهر ۱۳۹۷

بررسي راهکارهاي،رفع مشکلات برقراري پروازهاي مسافربري فرودگاه زنجان

با حضور مقامات مجلس ،کشوري و استاني در دفتر معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي ، برقراري پرواز به مقاصد داخلي و خارجي از فرودگاه زنجان بررسي شد.
۸ مهر ۱۳۹۷

برگزاري دوره انکس 14 در فرودگاه زنجان

دوره آموزشي انکس 14 مقدماتي در فرودگاه زنجان برگزار شد.
۱۹ شهريور ۱۳۹۷

کسب عنوان دستگاه برتر توسط فرودگاه زنجان در ارزيابي سالانه جشنواره شهيد رجايي استان

فرودگاه زنجان براساس گزارش ارزيابي سالانه در زمينه شاخص هاي اختصاصي ، رتبه نخست را در بين 49 دستگاه مشارکت کننده استان در سال 96 کسب کرد.
۸ شهريور ۱۳۹۷

اتمام عمليات برگشت پروازهاي حج تمتع97 فرودگاه زنجان

با فرود آخرين پرواز حجاج زنجاني در ساعت 07:19روز 08شهريور97 در اين فرودگاه، انتقال حجاج زنجاني به کشور با موفقيت به سرانجام رسيد.